Graveservice fra A – Å

Vi tilpasser alltid våre gravetjenester etter kundes ønsker og behov

RAA Graveservice As

OM OSS

RAA Graveservice ble etablert i 2004. Vi driver som anleggs- og maskinentreprenørvirksomhet. Vi er et godt etablert firma med lang erfaring fra bransjen. Vi er i dag tre ansatte som alle har fagbrev som anleggsførere. Vi har lang og bred erfaring fra bransjen. Vi har reell yrkeserfaring tilbake fra 1985. Den lange erfaringen vi opparbeidet oss skal komme våre kunder til gode. Vi har opparbeidet oss mye kompetanse gjennom flere år og det gjør oss løsningsorienterte i møte med nye oppdrag. Trenger du graving eller drenering? Kontakt oss i Raa Graveservice

Les mer

Våre tjenester – Graving i Rakkestad og Indre Østfold

Skog og landbruk

Utbedringer av gårdstun og gårdsveier

Grøfting av dyrket mark

Markberedning før planting

Sporretting og rensk av grøfter etter skogavvirkning

Gravearbeid

Drenering

Planering

Vann og avløp

Kloakk

Mindre sanitæranlegg

Vei og skogsbilvei

Sprengning

Massetransport

Graving

Les mer